gtag('config', 'UA-131534168-1');

Wijkraad De Ooi

Huidige samenstelling wijkraad:

Voorzitter: Ruud Hogenhout

Secretaris: Vilja Ultee

Penningmeester: Harrie Niesink

Leden: Yvonne Jacobs

             Eric Pasman

             Antje Meij-Gaspers

             Nel Wijchers

Secretariaat: Edelweiszstraat 15  -  6982 DC Doesburg

Contact: wijkraaddeooi@gmail.com


Wijkraad De Ooi

Dinsdag 20 november 2018 kwamen een aantal wijkbewoners samen om, na een lange tijd van stilte, weer een Wijkraad voor de wijk De Ooi te vormen. Iedereen was van mening dat dit absoluut belangrijk is voor de wijk. Een Wijkraad is immers een groep wijkbewoners die hun oren te luisteren leggen bij hun buurtgenoten en voor hen als spreekbuis bij de gemeente fungeren.  Dit is hard nodig, want er spelen diverse problematieken in de wijk die om aandacht schreeuwen.

De eerste wapenfeiten van de Wijkraad zijn het huiskamerproject en deze website. Communicatie met de bewoners is erg belangrijk en daarom zal er ook zo snel mogelijk een wijkkrant verschijnen.

                                                                          Lees meer

Even voorstellen

Dit zijn de leden van de nieuwe Wijkraad:

Voorzitter: Berry Wolsink

Secretaris: Henk van der Lee

Penningmeester: Marietje van Ushen

De overige leden zijn: 

Yvonne Jacobs  -  Eefje Zinnemers  -  Antje de Meij-Gaspers  -  Ruud Hogenhout 

Berry Wolsink, de kersverse voorzitter van de nieuwe Wijkraad De Ooi is 38 jaar en geboren en getogen in De Ooi. Hij komt dus uit een echt 'ooienaarsnest'. 

Berry is zeer betrokken bij de wijk. Tot zijn spijt heeft hij de sfeer in de wijk de laatste jaren achteruit zien gaan. Als huiseigenaar volgt hij de plannen van de gemeente om De Ooi gasvrij te maken (en de consequenties daarvan) op de voet. Daarnaast staat de wijk nog veel andere ingrijpende veranderingen te wachten, zoals de sloop en nieuwbouw van zo'n 100 woningen in de Bloemenbuurt, De bouw van woningen aan de Koppelweg, de aanleg van het tennispark, het Looierspark en de vistrap en het verdwijnen van speeltuintjes die gedeeltelijk vervangen worden door speel- en beweegplekken voor jong en oud. Voor Berry zijn dit meer dan genoeg redenen om de voorzittershamer ter hand te nemen. 

Wij wensen Berry, en de overige raadsleden, veel succes, wijsheid en kracht.