Redactie

De redactie van de wijkkrant, de website en de sociale media streven er naar om alle bewoners van De Ooi, jong en oud, zo uitgebreid en begrijpelijk mogelijk te informeren over alles wat zich in de wijk afspeelt.

Op dit moment bestaat de redactie uit:

Abel Brouwer - voorlopig hoofdredacteur, fotograaf en vormgever

Marion Berends - redacteur

Vilja Ultee - redacteur en fotograaf

Daniëlle Hofmijer - redacteur ouderen

Yvonne Jacobs - corrector

Uiteraard kunnen meerdere wijkbewoners een bijdrage leveren. Dit kan bestaan uit een foto, een kort berichtje of... wat helemaal mooi zou zijn... je aanmelden als redactielid!

Wij roepen oud en jong op (zeker ook uit de Turkse gemeenschap) om zich aan te melden en een steentje bij te dragen aan ONZE, en dus JULLIE wijk!

Mail: wijknieuwsdeooi@gmail.com  of  bel: Abel Brouwer - 06 388 51 205


De eerste ''speciale' editie van de Wijkkrant is zaterdag 15 december bij de presentatie van de nieuwe wijkraad uitgedeeld. De eerste echte huis-aan-huis-editie verscheen in mei 2019.

Om alle wijkkranten in te zien klik hier


De website maakt voorlopig gebruik van een gratis websitebouwsysteem en kent daarom zeker de nodige beperkingen. Toch kunnen we al een hoop informatie met een groot aantal pagina's online zetten.

Om deze site succesvol te maken is hulp vanuit de wijk onontbeerlijk!

Wijknieuws De Ooi is nu ook op Facebook te vinden. Daarnaast zijn we actief op Nextdoor De Ooi.

Nextdoor is een besloten sociaal netwerk voor je eigen buurt en is geheel gratis. Wijkbewoners kunnen op deze site ideeën uitwisselen en oproepen zoals bijv. vraag en aanbod plaatsen.

Bent u nog niet bekend met Nextdoor De Ooi, klik dan hier

 

Wijknieuws De Ooi publiceert in opdracht en onder auspiciën van Wijkraad De Ooi