Nieuws

Afvalcontainers worden versierd

Doe mee aan de enquete. Welk ontwerp voor het milieupleintje aan het Burgemeester Keiserplein spreekt u het meest aan? Klik hier.


EXTRA EDITIE ALLOOI


Berry Wolsink stap uit de wijkraad

Het trieste bericht bereikte ons dat Berry Wolsink zich om serieuze gezondheidsredenen terugtrekt als voorzitter en lid van de wijkraad De Ooi.

Dit is een gevoelige aderlating voor de wijkraad en de wijk op zich.

Het behoeft geen betoog dat de wijkraad buitengewoon belangrijk is voor De Ooi en wij doen hierbij dan ook een oproep aan alle wijkbewoners om u beschikbaar te stellen voor een functie in de wijkraad.

Meldt u aan via wijkraaddeooi@gmail.com

Voor meer informatie: wijknieuwsdeooi@gmail.com

De redactie van Wijknieuws De Ooi wenst Berry heel veel sterkte en een voorspoedig herstel.


Belangrijke mededeling voor huiseigenaren

Website inmiddels goed on-line

Dankzij een mailtje van ene Cindy (achternaam weten wij niet) zijn wij inmiddels een heel eind opgeschoten. Dank hiervoor! 

Oproep: Help de website goed online te krijgen!

                                            Nieuws melden aan de redactie

wijknieuwsdeooi@gmail.com