gtag('config', 'UA-131534168-1');

Bevrijding Doesburg

Bericht Regiobode 14 april

Laat de vlaggen wapperen!

Het is een ongelofelijke klap waarmee de zesennegentig meter hoge toren van de Martinikerk in elkaar zakt. Eén van de laatste acties van de Duitse bezetters die bezig zijn Doesburg te verlaten. Het is zondag 15 april 1945 als de spits van de kerktoren in de Torensteeg terecht komt. Mèt de toren gaan ook de zware poortersklok, het carillon, het nieuwe uurwerk met de verlichte wijzerplaten en het kostbare kerkorgel hun ondergang tegemoet. De puinhopen zullen tot 1959 in het centrum liggen voordat de restauratie een aanvang neemt.

Er leven niet veel Doesburgers meer die van de ondergang van Doesburgs trots ooggetuige zijn geweest. Maar wie in Doesburg woont en van dit stadje houdt kan zich zonder moeite voorstellen hoe dramatisch deze gebeurtenis is geweest voor de burgers van Doesburg die al zoveel hadden meegemaakt tijdens de oorlogsjaren.

De Stichting Doesburgs Carillon vindt terecht dat de dag waarop de toren instortte en ook de korenmolen en de watertoren opgeblazen werden, niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Daarom zal komende woensdag 15 april om 12.00 uur de luidklok langer luiden dan u gewend bent. En om 12.10 uur - het tijdstip waarop in 1945 de toren instortte - zal onze stadsbeiaardier Frans Haagen op het na-oorlogse carillon laten horen hoe het klinkt als een carillon in een kakafonie van geluid en geweld vernietigd wordt.

Daarna zullen klok en carillon de rest van de dag zwijgen. Een veelbetekenend zwijgen dat tot overpeinzing uitnodigt.

Maar een dag later zal het carillon weer volop te horen zijn, want dan herdenkt en viert Doesburg de bevrijding die op 16 april 1945 eindelijk werkelijkheid werd. De dag waarop de mannen uit de kelders kropen en de voor de Duitsers verstopte vlaggen tevoorschijn gehaald werden. Van 16.00 tot 17.00 uur zal het carillon bespeeld worden, en de hele dag zullen overal in Doesburg de vlaggen wapperen, hopelijk ook de uwe!

In het kader van die viering zal onze beiaardier van 16 april tot en met 5 mei iedere dag om 13.00 en om 18.00 uur de klanken van het Doesburgs Volkslied vanuit de kerktoren laten klinken.

Want als iets het waard is om telkens en telkens weer bij stil te staan, is het De Bevrijding! 

Afvalcontainers worden versierd

Doe mee aan de enquete. Welk ontwerp voor het milieupleintje aan het Burgemeester Keiserplein spreekt u het meest aan? Enquête gesloten


EXTRA EDITIE ALLOOI


Berry Wolsink stap uit de wijkraad

Het trieste bericht bereikte ons dat Berry Wolsink zich om serieuze gezondheidsredenen terugtrekt als voorzitter en lid van de wijkraad De Ooi.

Dit is een gevoelige aderlating voor de wijkraad en de wijk op zich.

Het behoeft geen betoog dat de wijkraad buitengewoon belangrijk is voor De Ooi en wij doen hierbij dan ook een oproep aan alle wijkbewoners om u beschikbaar te stellen voor een functie in de wijkraad.

Meldt u aan via wijkraaddeooi@gmail.com

Voor meer informatie: wijknieuwsdeooi@gmail.com

De redactie van Wijknieuws De Ooi wenst Berry heel veel sterkte en een voorspoedig herstel.


Belangrijke mededeling voor huiseigenaren

Website inmiddels goed on-line

Dankzij een mailtje van ene Cindy (achternaam weten wij niet) zijn wij inmiddels een heel eind opgeschoten. Dank hiervoor! 

Oproep: Help de website goed online te krijgen!

                                            Nieuws melden aan de redactie

wijknieuwsdeooi@gmail.com