gtag('config', 'UA-131534168-1');

Laatste editie Allooi

Allooi beleefde dit jaar zijn 5e jaargang, maar daar zal het bij blijven.

Wilt u weten waarom? Zie hier alvast de laatste editie.


Website Wijknieuws De Ooi niet langer ondersteund

Deze website wordt al geruime tijd niet meer bijgehouden.

Wanneer iemand zich beschikbaar stelt om materiaal aan te leveren voor deze sit is de huidige beheerder, Abel brouwer, bereid om het technische gedeelte voorlopig uit te blijven voeren.

Reacties: redactie@wijknieuwsdeooi.nl of bel 06 388 51 205

Lees ook de voorpagina van de decembereditie van Allooi.


ACTIE VOOR OEKRAÏNE

Klik op de afbeelding om te vergroten


Wijkpraat De Ooi gasvrij 

Klik op de afbeelding om te vergroten


Enquête De Ooi gasvrije wijk  (GESLOTEN)

De gemeente wil graag uw wensen, ideeën en zorgen in kaart brengen.

U kunt anoniem deelnemen

Klik hier om naar de nieuwsbrief te gaan en daar ziet u de link (knop) naar de enquête.


BURENDAG 25 september '21
Kerstboom waait om

De storm Bella die 27 december over ons land trok is de kerstboom op het Burgemeester Keiserplei fataal geworden. De 'boom' brak direct boven de voet af.

Er wordt getracht dit te repareren en de boom terug te plaatsen.


WETHOUDER BOONE WEER OVER DE SCHREEF!

Heb ik u laatst gemeld dat wethouder Boone zich regelmatig schuldig maakt aan het verspreiden van onwaarheden, nu doet hij er gewoon weer een schepje bovenop!

In de Regiobode van deze week staat een artikel met de titel: "Praat mee over herbestemming locatie Basisschool Horizon De Ooi". Dit is een uitnodiging om een bijeenkomst bij te wonen in 'De Waag', waar slechts 30 mensen samen mogen komen.

Er staat in het artikel:

"Er ligt nu een voorstel klaar om de oude basisschool te slopen en hier huur- en koopwoningen te bouwen. Dit is besproken met de gemeenteraad en wijkraad. Uitkomst van dit overleg is dat alvorens besloten wordt over het ontwikkelingsprogramma de mening van omwonenden wordt gepolst. Daar is deze avond dan ook voor bedoeld".

HOEZO BESPROKEN MET DE WIJKRAAD???

Er is NIETS besproken met de wijkraad (zoals meerdere malen beloofd) en zij mogen nu uit de Regiobode vernemen dat dit, geheel buiten hen om, wordt georganiseerd.

Er mogen 30 mensen aanwezig zijn en Jan en Alleman kan zich inschrijven.

DE WIJKRAAD IS ZELFS NIET UITGENODIGD!

En als er dan al een oproep voor de omwonenden geplaatst moet worden, dan juist in de decembereditie van ALLOOI, de huis-aan-huis wijkkrant, zou ik zo zeggen!

Uw Hoofdredacteur


De schapen mogen blijven grazen in Doesburg

De gemeenteraad heeft het college van B&W overtuigd dat de schapen in Doesburg de komende drie jaar mogen blijven grazen. Dit is mede te danken aan de petitie en enquête waar u aan heeft megewerkt!


Uitslag enquête en petitie bekend

Klik op de afbeelding om het te vergroten


Circa 4 miljoen subsidie voor 'De Ooi aardgasvrij'

Klik op de bijgevoegde afbeeldingen om ze te vergroten.


Catootje de Ooi goes Viral!

Catootje de Ooi is een stripverhaal, gepubliceerd in het wijkblad Allooi

Het vierde deel van 'Catootje de Ooi' werd als extra editie op social media geplaatst om te protesteren tegen het voornemen van de gemeente Doesburg om de begrazing door schapen in de stad weg te bezuinigen. Deze strip werd gedeeld door Joop Snijders, ex-Doesburger en nu woonachtig in Philadelphia (Pennsylvania, Verenigde Staten) Wie weet welke toekomst Cato in de VS te wachten staat. ;-)

Klik op het plaatje om het te vergroten.


Omroep Gelderland maakt reportage over de schapen in Doesburg

Dinsdagmiddag 20-10-'20 werden wijkbewoonsters Marieke Verhulst en Vilja Ultee geïnterviewd door een verslaggever van Omroep Gelderland. Beide dames roepen mensen op via een petitie protest aan te tekenen tegen het wegbezuinigen van de begrazing door schapen in Doesburg. https://www.petities.com/de_schaapjes_van_doesburg
Het interview vond plaats in Beinum waar de kudde zich op dat moment bevond, in aanwezigheid van Mark Mol, gemeenteraadslid namens PVDA/Groen Links. Hij toonde zich een groot voorstander van het behoud van de schaapskudde in de stad.

OP de eerste foto ziet u het interview met Marieke van Hulst. Dit zal worden uitgezonden op TV Gelderland, Radio Gelderland en op de website van Omroep Gelderland.

Ik heb als uw hoofdredacteur ook een interview afgenomen. Op mijn vraag: "hoe bevalt het je in Doesburg", antwoordde het schaap: "Bèèèhst!" (foto 2)Auto brandt uit aan de Koppelweg

In de nacht van 15 op 16 oktober is een auto aan de Koppelweg (hoek Looiersweg) volledig in vlammen opgegaan. de politie houdt ernstig rekening met brandstichting. De wagen was nog geen jaar oud.

De politie is gestart met een buurtonderzoek. Heeft u iets gezien? Meldt dit bij de politie of neem anoniem contact met ons op via deze site.


(van de redactie van Omroep Gelderland)

Schapen ontsnappen uit kudde en zetten boel op stelten

DOESBURG - Twee schapen van een kudde Kempische heideschapen in Doesburg kozen dinsdagavond even de vrijheid. De dieren staan tijdelijk langs de stadswerf om daar het gras kort te houden. Twee van de dieren raakten door onbekende oorzaak aan de verkeerde kant van het hek en liepen vervolgens op het fietspad in de buurt van de doorgaande weg, richting Drempt.

Een passerende groep wielrenners wist een botsing ternauwernood te voorkomen. Eén van hen tilde vervolgens zonder aarzelen een schaap over het hek om het weer terug te krijgen bij de groep.

Klik hier voor het filmpje

Begrazing door schapen, einde verhaal?

De gemeente Doesburg heeft overigens het voornemen om, in het kader van bezuinigingen, te stoppen met de begrazing door de schapen. Daarmee lijkt de kudde te verdwijnen, tot verdriet van een deel van de inwoners. Die zouden zich nu beraden op acties om de dieren toch te behouden.


Vrijwilligers houden opruimactie in De Ooi

De Ooi is weer een stukje mooi(er)!
Het zonnetje scheen en er waren bijna 25 paar handen. Onder leiding van Mark Mol van de Doesburgse Zwerfafval Brigade ruimden wijkbewoners en stadsgenoten zaterdag 10 oktober samen de wijk op. Gewapend met grijpstokken en afvalzakken werden in nog geen anderhalf uur tientallen zakken met straatafval gevuld. Met enkele opvallende vondsten zoals een winkelwagentje, een voetbal, twee steltloopstokken, een T-shirt en twee sokken. 'Genoeg om iemand aan te kleden', grapte één van de helpers. Na afloop was er koffie, thee en zelfgebakken koekjes van organisator Mol. Een geslaagde ochtend die zeker naar meer smaakt.

OOK DE WIJKRAAD HIELP MEE MET DE OPRUIMACTIE

Aan de opruimactie van afgelopen zaterdag namen ook vijf leden van de wijkraad deel. Zij wilden hiermee het goede voorbeeld geven in de hoop dat dit navolging zal gaan vinden.

Bij een volgende opruimactie zullen wij hier tijdig over berichten, zodat u zich ook op kunt geven om deel te nemen. Alle materialen worden beschikbaar gesteld door 'de Doesburgse zwerfafval brigade'', dus inschrijven is gewenst.


Burendag De Ooi 2020

Zaterdag 26 september werd 'Burendag De Ooi' gevierd op het plein van 'De Horizon', die geopend werd door kinderburgemeester Matthijs de Jager.

Het was er gezellig en de kinderen genoten van hun spelletjesparcours, popcorn, limonade en snoepzakjes. Er waren optredens van kinderdansgroep 'Dance Skills' en het muziekkorps 'MDVS' o.l.v. Eric Pasman.

De volwassenen genoten van de kinderen, de hapjes en drankjes en raakten gezellig met elkaar aan de praat, maar er werd goed rekening gehouden met de onderlinge afstand. Iedereen keek tevreden terug op deze dag, die zeker navolging verdient.

Hierbij een fotoreportage. 

Burendag 2020 - Kinderspelletjes                                                                Bellenblaas - Blikwerpen - Bliklopen - Eierrace - Spijkerpoepen - Spijkerbroekhangen

Burendag 2020 - Kinderspelletjes                                                                          Sjoelen - Skippybal - Verspringen - Zaklopen 

Burendag 2020 - Optreden 'Dance Skills'

Burendag 2020 - Optreden 'MDVS'


Pleidooi voor buurthuis De Ooi (van de redactie 16-09-2020)


26 september BURENDAG De Ooi


Kuntswerk op afvalcontainers geplaatst

Van de redactie.

Dinsdag 28 juli om 13.00 uur werd het kunstwerk van Rosalie de Graaf (het omtoveren van de vuilniscontainers aan het Burgemeester Keiserplein tot een soort aquarium) geplaatst.

Rosalie heeft internationaal naam gemaakt met haar bedrijf RoosArt Paintings (foto's 1 en 2). Zij liet haar ontwerp, dat door de bewoners van De Ooi als beste werd gekozen, op folie drukken wat vervolgens vakkundig op de containers werd geplakt (foto 3).

Dit met aanwezigheid van wethouder Birgit van Veldhuizen (foto's 4 en 5) en vastgelegd door de verzamelde pers waaronder een team van TV Gelderland. (foto's 5 en 6) en onder de goedkeurende blik van het dagelijks bestuur van Wijkraad De Ooi (foto 7, voorzitter Ruud Hogenhout (links) en secretaris Henk van der Lee)'

Na afloop werden de containers door Rosalie gesigneerd (foto's 8, 9 en 10) en volgde er een interview (foto 11) voor de camera van TV Gelderland (heel toepasselijk met een 'hengel')

De reportage is te zien op TV Gelderland vanaf dinsdag 18.00 uur en wordt tot en met de volgende dag herhaald. Daarna kunt u het terugzien via de website van Omroep Gelderland en op You Tube.

Klik op de foto's om ze te vergroten.


'Afvalcontainers worden aquarium'

Dinsdag 28 juli worden de containers op het miljeupleintje bij het Burgemeeste Keiserplein opgefraaid met afbeeldingen van vissen. Dit is het resultaat van de enquête die Wijknieuws De Ooi heeft georganiseerd. Hierbij het bericht van de gemeente. 


'Schrikverlichting' bij afvalcontainers

Om nachtelijke dumpingen van afval te voorkomen zal de gemeente 'slimme verlichting' installeren rond de afvalcontainers bij het Burgemeester Keiserplein.
Wanneer iemand 's nachts of 's avonds laat bij de containers komt zal deze persoon vol in de schijnwerpers worden gezet. Hopelijk zal dit mensen afschrikken om daar nog illegaal afval te dumpen. Het plaatsen van camera's is ook overwogen, maar dit staat de privacywetgeving niet toe. Burgemeester Loes van de Meijs bezocht onlangs samen met de politie de puinhoop bij de afvalcontainers en maakte deze foto voor de Gelderlander.


ANTJE DE MEY-GASPERSZ ONDERSCHEIDEN.

In verband met de coronacrisis kreeg wijkbewoonster Antje in eerste instantie wel te horen dat ze werd onderscheiden, maar dat de officiële uitreiking van het lintje op een latere datum zou plaatsvinden. Afgelopen vrijdag kreeg zij in Hotel Doesburg daadwerkelijk de 'versierselen' opgespeld.

HET STAAT HAAR GOED!


Gezien in de wijk...


Uitslag enquête

De uitslag van de enquête en de door u ingebrachte opmerkingen betreffende de locatie van een nieuw te bouwen sporthal, wordt gedeeld met: Wijkraad De Ooi, Wijkraad Beinum en gemeente Doesburg.

Onderstaand probleem is inmiddels opgelost!

Fout mailadres

In de juni-editie van Allooi staan een puzzel en raadseltjes. Het mailadres puzzel@wijknieuwsdeooi.nl blijkt echter niet te werken.


Allooi Editie juni 2020 kunt u hier inzien.ALLOOI Editie mei 2020

Deze week ligt de nieuwe editie van ALLOOI weer bij u op de deurmat.

Wij hebben als redactie weer ons best gedaan om de wijkkrant te vullen met leuke en informatieve artikelen. Wat betreft de berichtgeving over de coronacrisis echter, loopt de wijkkrant als periodiek natuurlijk achter de feiten aan. De ontwikkelingen volgen zich in groot tempo op.

Wij adviseren u dan ook de dagelijkse berichtgeving via de officiële kanalen op de voet te blijven volgen. Houdt u aan de voorschriften en heb oog voor elkaar!

Redactie Wijknieuws De Ooi                            Bekijk de nieuwe ALLOOI hier


Mededeling van de wijkraad en de redactie betreffende de coronacrisis. 

Klik op onderstaande berichten.
Eerste kledingbeurs groot succes

De eerste editie van de kledingbeurs (want waarom zou er geen vervolg komen) was een groot succes. Het aanbod en de opkomst was groot, de sfeer fijn en het voldeed dus ruimschoots aan de verwachtingen. 

Hierbij een fotoreportage:
Hoe zit het nu met de resultaten van de bewonersavond van 19 februari vorig jaar!?

Van de redactie

Vorig jaar 19 februari werd er in 'De Horizon' een goed bezochte bewonersavond georganiseerd waar uitgebreid werd gesproken over zaken als verduurzaming, woonomgeving en (verkeers)veiligheid. Veel wijkbewoners hebben zich toen opgegeven om een bijdrage te leveren in bijv. werkgroepen.

Tot op de dag van vandaag hebben deze mensen echter nog niets vernomen!

De wijkraad heeft er bij de gemeente meerdere malen op aangedrongen om hier nu eindelijk een start te mee maken, maar tevergeefs.

Ook de lijst met namen van de mensen die zich beschikbaar hadden gesteld is tot op de dag van vandaag niet met de wijkraad gedeeld.

En waarom niet?

Tijdens de wijkraadvergadering van dinsdag 21 januari werd dat duidelijk.

DE GEMEENTE BEROEPT ZICH OP DE WET OP DE PRIVACY!

Dus... Mensen die zich doelbewust beschikbaar stellen met naam en toenaam mogen voor hun eigen 'bestwil' niet bekend worden bij hun eigen vertegenwoordigers in de wijkraad. Dit terwijl er van diezelfde wijkraad alle betrokkenheid en medewerking wordt verwacht.

De leden van de wijkraad zijn unaniem van mening dat dit een bijzonder slechte zaak is. De gemeente wekt de indruk de mening van de bewoners zeer belangrijk te vinden maar laat het na dit in de praktijk waar te maken. Dit zou bij veel bewoners de indruk kunnen wekken dat hun mening er niet toe doet en het zinloos is er energie in te steken.

LAAT DIT NIET GEBEUREN!

De wijkraad is van mening dat de betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk van essentieel belang is. De vele reacties op de enquête die onlangs werd gehouden geeft ook aan dat die betrokkenheid ook zeker aanwezig is.

Inmiddels is duidelijk dat er volgende maand wordt gestart met het benaderen van de mensen die zich een jaar geleden beschikbaar hebben gesteld. (hoewel het nog niet duidelijk is in welk tempo dat zal geschieden) De wijkraad heeft er alle begrip voor wanneer uw enthousiasme inmiddels flink verminderd is, maar vraagt u toch uw bijdrage te leveren. Het gaat hier immers om uw eigen woonomgeving, uw eigen gevoel van 'woongenot' in uw eigen wijk! 


Wijkraad blij met grote belangstelling voor enquête 

Onlangs organiseerde Wijkraad De Ooi voor de eerste keer een enquête in de wijk.

De bewoners van De Ooi konden kiezen uit zes ontwerpen van Rosalie de Graaf van 'Roos Art' voor het versieren van de ondergrondse afvalcontainers op het 'milieupleintje' aan het Burgemeester Keiserplein. Tot grote vreugde van de wijkraad leverde het veel reacties op.

De eerste ronde werd er in totaal 112 keer gestemd.

49 mensen gaven 2 voorkeuren op, zodat het aantal stemmen op 161 kwam.

Ontwerp 1 - 42 stemmen

2 - 17

3 - 21

4 - 23

5 - 35

Ontwerp 6 - 23 stemmen

Bij de mensen die 2 voorkeuren opgaven was de combinatie 1-5 veruit het grootse.

Er werd besloten een tweede stemronde te houden om de definitieve keuze te bepalen.

Deze tweede ronde werd er 86 keer gestemd.

Ontwerp 1 - 34 stemmen

Ontwerp 5 - 62 stemmen

De keuze is dus gevallen op ontwerp 5.

Wij houden u op de hoogte wanneer Rosalie de Graaf van 'Roos Art' aan de slag gaat met haar kunstwerk.

De wijkraad dankt u hartelijk voor uw medewerking en betrokkenheid!


Stemming gesloten, De Ooi kiest ontwerp 5


2e  ronde enquete

Nu al is duidelijk dat er een tweede ronde in de enquete plaats zal moeten vinden omdat de ontwerpen 1 en 5 met ruime afstand aan kop gaan, maar het onderlinge verschil is erg klein. Ook bij de mensen die twee voorkeuren hebben ingevuld was de combinatie 1 en 5 het meest voorkomend.

De ontwerpen 3, 4 en 6 volgen op grote afstand en ontwerp 2 is ver daaronder de hekkesluiter.

Vandaar dat u in de gelegenheid gesteld wordt een definitieve keuze te maken uit de ontwerpen 1 en 5. Hiervoor heeft u de tijd tot vrijdagochtend 17 januari 10.00 uur.

De uitslag wordt diezelfde vrijdagmiddag bekend gemaakt.


Afvalcontainers worden versierd

Doe mee aan de enquete. Welk ontwerp voor het milieupleintje aan het Burgemeester Keiserplein spreekt u het meest aan? Klik hier.


EXTRA EDITIE ALLOOINieuwe snelheidsmeter in de wijk!

Sinds jaar en dag is de maximun snelheid in de gehele wijk 30 km.

Veel automobilisten houden zich hier niet aan. Hopelijk draagt dit bord er toe bij dat men zich aan deze noodzakelijke regel gaat houden!
RECTIFICATIE!

In de 'papieren versie van ALLOOI staat dat 'Burendag' op vrijdag 28 september plaatsvindt, maar dat is natuurlijk ZATERDAG!


Hierbij het (voorlopige) programma van 'BURENDAG' in De Ooi

Voor de kinderen: oudhollandse spelletjes, stoepkrijten, schminken en gedichtjes schrijven met een echte dichter. Clown Duf komt ook. Hij kan goed goochelen en maakt dierenfiguren van ballonnetjes.

Voor de 'oudere jeugd' en volwassenen is er 'bamboestieken' (van bamboestokken en elastieken grote bouwwerken maken)

Verder werken mee: een imker met honing uit zijn eigen bijenstal, twee kegelclubs, watersportvereniging DWV, tennisvereniging TVD2002, Tafeltennisvereniging Drusus, het Naai-Atelier voor anderstaligen, 'ZoZijn' (locatie 'Het Plein'), de Wijkraad en Wijknieuws De Ooi.

Natuurlijk zullen de drankjes en lekkere hapjes niet ontbreken. Er zijn luxe koekjes van 'Hans Banket' en hapjes uit diverse culturen. Verder kunt u genieten van o.a. het optreden van een Molukse dansgroep.

Bij slecht weer is er in het gebouw voldoende ruimte beschikbaar.

Voor iedereen die muziek wil maken of een andere podiumact wil opvoeren is er het Open Podium. De aula van het gebouw wordt daarvoor speciaal uitgerust met een professionele lichten geluidsinstallatie. Dus schrijf je in!

Wilt u als vrijwilliger helpen of optreden op het open podium? Mail dan even naar wijkraaddeooi@gmail.com of bel 06-38851205


Tennis & Padelpark Doesburg geopend

Onder grote publieke belangstelling heeft burgemeester Loes van der Meijs het splinternieuwe tennis- en padelcomplex van Tennisvereniging Doesburg 2002 aan de Looiersweg geopend.

Met een ferme ruk aan het pakpapier onthulde de burgemeester het bord met het logo van de tennisvereniging. Zij liet weten dat het een grote dag was voor de tennisvereniging maar ook voor heel sportminnend Doesburg. En dat is zeker waar. De tennisbanen zijn van een uitzonderlijk goede kwaliteit, goed verlicht en volledig omheind. Naast het clubhuis zijn twee padelbanen in een kooi van deels glas en deels hekwerk. Het terrein ziet uit op 'de batterijen' en de toren van de Martinikerk.

Energieneutraal

De trotse voorzitter Henk Scholten maakte eerder in zijn openingsspeech duidelijk dat er heel wat water door de Oude IJssel was gevloeid alvorens de bouw van het sportcomplex werd gestart. In eerste instantie zou het voormalig clubhuis van SC Doesburg het nieuwe onderkomen worden voor TVD2002, maar men wilde eigenlijk liever dit gebouwtje slopen en nieuwbouw plegen. En terecht, zo blijkt. Er staat nu een prachtig nieuw clubhuis met een groot terras dat uitzicht biedt op de vier tennisbanen. Het clubhuis is gasvrij en volledig energieneutraal. De verlichting van de banen bestaat uit LED-lampen en de vele zonnepanelen op het dak hebben een zeer grote opbrengst.

Henk Scholten zei de toekomst voor de vereniging op deze nieuwe locatie zonnig in te zien, temeer daar er nu ook twee fraaie padelbanen op het complex aanwezig zijn.

Verder liet hij weten dat de tennisvereniging nu ook eigenaar van het sportcomplex is, wat natuurlijk een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Tenslotten nam hij de gelegenheid te baat om diverse leden en ereleden in het zonnetje te zetten.

Malletband

Er heerste een bijzonder gezellige sfeer, die mede tot stand kwam door het verrassend leuke optreden van de Malletband van de Voormalige Schutterij Doesburg, o.l.v. Eric Pasman. Zij speelden, met slechts trommels en xylofoons, vlotte en herkenbare melodieën.

Padel

Padel is een een mix van tennis en squash. Het wordt gespeeld op een kleine tennisbaan die omheind is met glazen wanden en gaas.

De bal kan via de wanden gepeeld worden en dat maakt het spel een stuk flitsender dan tennis. De padelbanen hebben de vereniging al veel extra leden opgeleverd en er wordt een nog grotere groei verwacht. De demonstratie van het padel trok veel bekijks.
Berry Wolsink stap uit de wijkraad 

Het trieste bericht bereikte ons dat Berry Wolsink zich om serieuze gezondheidsredenen terugtrekt als voorzitter en lid van de wijkraad De Ooi.

Dit is een gevoelige aderlating voor de wijkraad en de wijk op zich.

Het behoeft geen betoog dat de wijkraad buitengewoon belangrijk is voor De Ooi en wij doen hierbij dan ook een oproep aan alle wijkbewoners om u beschikbaar te stellen voor een functie in de wijkraad.

Meldt u aan via wijkraaddeooi@gmail.com

Voor meer informatie: wijknieuwsdeooi@gmail.com

De redactie van Wijknieuws De Ooi wenst Berry heel veel sterkte en een voorspoedig herstel. 


Belangrijke mededeling voor huiseigenaren

Ideeënbus voor wijkbewoners geopend

Basisschool De Horizon sluit haar deuren

Tot ieders verrassing is bekend gemaakt dat Basisschool De Horizon locatie Ooi na dit schooljaar haar deuren sluit. De reden is dat er steeds minder leerlingen op deze school ingeschreven worden en dat dit tot gevolg heeft dat de onderhoudskosten voor het gebouw niet meer op te brengen zou zijn. De sluiting van deze school is van belang voor de hele wijk want met minder onderwijsmogelijkheden wordt de wijk alleen maar onaantrekkelijker voor gezinnen om zich hier te huisvesten en wordt de kans groter dat de wijk verder vergrijst.

Ook politiek Doesburg was onaangenaam verrast. Vooral CDA-raadslid Wim Robbertsen, die zelf kinderen op deze school heeft, stelde diverse vragen aan het college. Onderwijswethouder Peter Bollen bleek echter al even verrast en bezorgd.

Met de sluiting van de school is er in de wijk geen openbare basisschool meer. De Anne Frank Montessorischool is een bijzondere school en deze zit al behoorlijk vol. De Horizon locatie Stad blijft overigens wel open

De Wijkraad heeft een gesprek met wethouder Bollen aangevraagd.

Lees ook het artikel in De Gelderlander

 

Basisschool De Horizon locatie Ooi. © theo kock persfotografie
Basisschool De Horizon locatie Ooi. © theo kock persfotografie

Uitslagen verkiezingen in De Ooi

     Statenverkiezingen Gelderland

Kiesgerechtigden   1.640

Opkomst   844 (51,5 %)

     Uitslag:

PvdA   117 ( 13,9 % )

Forum voor Democratie   113 ( 13,4 % )

DENK   112 ( 13,3 % )

SP   110 ( 13 % )

PVV   89 ( 10,5 % )

GroenLinks   73 ( 8,6 % )

CDA   59 ( 7 % )

VVD   45 ( 5,3 % )

50Plus   35 ( 4,1 % )

D66   33 ( 3,9 % )

Partij voor de Dieren   26 ( 3 % )

ChristenUnie   11 ( 1,3 % )

Lokale partijen   8 ( 0,9 % )

SGP   3 ( 0,4 % )

Jezus Leeft   2 ( 0,2 % )

Ongeldige stemmen   5 ( 0,6 % )

Blanco stembiljetten   3 ( 0,4 % )


     Waterschap Rijn en IJssel

Kiesgerechtigden   1.747

Opkomst   785 ( 44,9 %)

     Uitslag:

Water Natuurlijk   185 ( 23,6 % )

PvdA   173 ( 22 % )

CDA   140 ( 43,3 % )

50Plus   70 ( 8,9 % )

VVD   60 ( 7,6 % )

Vrienden van de Berkel     44 ( 5,6 % )

AWP   36 ( 4,6 % )

DKK   26 ( 3,3 % )

Ongeldige stemmen   7 ( 0,9 % )

Blanco stembiljetten   44 ( 5,6 % )


Bewonersavond 'Duurzame wijk de Ooi' goed bezocht 

Een kleine 100 mensen bezochten de bewonersavond over de verduurzaming en leefbaarheid van De Ooi. Er werd goed gediscussieerd met vertegenwoordigers van o.a. de gemeente, het waterschap en Woonservice IJsselland. Al met al was het een geslaagde bijeenkomst. 

Lees hier het verslag

Nieuwjaarsboodschap Wijkraad De Ooi 2019 

Beste wijkgenoten,

Om te beginnen wil ik iedereen namens de nieuwe wijkraad een heel mooi 2019 wensen.

Het wordt voor de wijkraad een spannend jaar. We beginnen nog maar net, maar barsten van de ambitie. Misschien kan die ambitie wel het best worden omschreven met '(weer) trots op De Ooi!'.

Toen onze wijk in de jaren '60 werd gebouwd, kwamen veel van de eerste bewoners uit een verpauperde en vervallen Binnenstad met veel onbewoonbaar verklaarde en dichtgetimmerde huizen. Deze mensen waren blij dat ze een spiksplinternieuwe woning konden krijgen op De Ooi. Ze waren trots op hun nieuwe wijk met veel ruimte en groen.

Dat kan weer als we dat samen willen en daar samen aan willen werken.

Zo'n 50 jaar later, op 18 december jl., vertelde wethouder Peter Bollen tijdens een kennismakingsgesprek dat de gemeente de wijkraad beschouwt als samenwerkingspartner voor verbeteringen in de wijk. Voor die verbeteringen wil de wijkraad zich inzetten. Dat kunnen we niet alleen. Daarom willen we veel investeren in goede relaties met o.a. de gemeente, woningcorporatie IJsselland en de politie.

Maar alles blijft 'droog zwemmen', als we niet vooral een uitstekend contact hebben met de bewoners van De Ooi. In persoonlijke gesprekken bij de kerstboom op het burg. Keiserplein en via Facebook hebben we al van veel bewoners suggesties voor verbeteringen gekregen. Daar zijn we blij mee, maar ik roep u op: ga daarmee door! Vertel ons wat er beter kan om te zorgen dat onze wijk een plek is waar we met plezier wonen in een gezonde en veilige omgeving; een wijk om trots op te zijn. Samen moet dat lukken.

De gemeente heeft besloten om De Ooi aan te wijzen als eerste Doesburgse wijk die 'van 't gas gaat'. Dat veroorzaakt onrust onder bewoners. Mensen maken zich zorgen over wat dat gaat betekenen en worden onzeker. Dat voelt bedreigend en gaat ten koste van woonplezier.

Daarom is een belangrijk voornemen van de wijkraad voor 2019 om te proberen die zorgen en onrust weg te nemen.

Vertel ons wat uw vragen en zorgen zijn. Daar gaan wij samen met u mee aan de slag.

Namens het bestuur van de wijkraad,

Berry Wolsink

Voor contact met de wijkraad: mail naar wijkraaddeooi@gmail.com of bel mij: 06 31 78 31 91 Stormschade en wateroverlast in De Ooi

Vrijdagavond 21 december moest de brandweer uitrukken om stormschade aan bomen aan de Koppelweg op te ruimen. Ook aan de Mr. Beckerslaan waaiden takken van de bomen waarvan één zelfs boven op een auto viel.

De gangpaden in de Bloemenbuurt liepen vol regenwater. Dit gebeurt volgens de bewoners steeds wanneer er een stevige bui valt. Op bijgevoegde foto's van Dennis Gijberts kunt u zien dat je niet naar Giethoorn of Venetië hoeft te reizen voor een gondelvaart.


Wijknieuwsdeooi.nl actief

Wijknieuws De Ooi heeft haar website overgezet naar de eigen domeinnaam 'wijknieuwsdeooi.nl'. Dit was nodig omdat al snel bleek dat de site zo vaak werd bezocht dat de bandbreedte te krap dreigde te worden.

Stap voor stap wordt de website verder verbeterd en uitgebreid. Dat deze veranderingen stukje bij beetje plaatsvinden komt omdat de redactie en publicatie van deze website slechts door één persoon wordt uitgevoerd! Ditzelfde geldt voor de Facebookpagina en de publicaties op Nextdoor.

Meldt u aan als redacteur! 


Burgemeester verrast De Ooi met bezoek 

De presentatie van de nieuwe wijkraad was een groot succes. Ondanks de kou was het gezellig en veel bewoners van De Ooi kwamen een praatje maken en maakten van de gelegenheid gebruik om de wijkraad te vertellen waar ze zich zorgen over maken. Van de wijkraad werd aandacht gevraagd voor o.a. te hard rijden in de wijk, achterstallig onderhoud aan trottoirs en achterpaden, een milieupleintje dat alleen met gevaar voor eigen leven te bereiken is, speelvoorzieningen en groen in de wijk. De komst van de burgemeester was een welkome verrassing. Dat gold ook voor de belangstelling van de politieke partijen; van bijna alle partijen kwam een vertegenwoordiger een kijkje nemen en kennis maken met de nieuwe wijkraad. Burgemeester Loes van de Meijs feliciteerde de nieuwe wijkraad in de wetenschap dat er de komende jaren veel op De Ooi en haar bewoners afkomt. Ze wenste de wijkraad veel succes. Ook nam ze het initiatief om samen met de voorzitter, Berry Wolsink, een bezoekje te brengen aan de eigenaar van kapsalon Ness aan het burgemeester Keiserplein. Samen deden ze een dringend beroep op eigenaar Neşet Çakmak om deel te nemen aan de wijkraad, zodat ook het geluid van het grote aantal bewoners met een Turkse achtergrond gehoord wordt én om er zijn zorgen en ideeën voor de jeugd in De Ooi in te brengen.


Een impressie van de geslaagde presentatie van de nieuwe wijkraadKerstboom op het Burgemeester Keiserplein

Leden van de wijkraad hebben zelf een boom gekapt (legaal natuurlijk) en geplaatst op het Burgemeester Keiserplein. Hiermee wordt een traditie in ere hersteld.


Bomen gekapt aan de Koppelweg

Met donderend geraas kwamen maandagochtend de populieren aan de Koppelweg, naast de voormalige Stadswerf, naar beneden. Eerder werden er al elders in de wijk bomen gekapt. Op de plaats waar deze forse bomen verdwijnen zijn inmiddels weer jonge boompjes geplant. Voor de bewoners in de aangrenzende flat levert het een forse uitbreiding van het toch al fraaie uitzicht op, maar het blijft toch een triest gezicht om zulke machtige bomen te zien sneuvelen. 

Lees hier meer over het beleid van de gemeente betreffende het onderhoud van de bomen in De Ooi.

Barend Ubbinkweg weer open voor het verkeer

Bouw vistrap vordert gestaag