Nieuws uit de wijkRECTIFICATIE!

In de 'papieren versie van ALLOOI staat dat 'Burendag' op vrijdag 28 september plaatsvindt, maar dat is natuurlijk ZATERDAG!


Hierbij het (voorlopige) programma van 'BURENDAG' in De Ooi

Voor de kinderen: oudhollandse spelletjes, stoepkrijten, schminken en gedichtjes schrijven met een echte dichter. Clown Duf komt ook. Hij kan goed goochelen en maakt dierenfiguren van ballonnetjes.

Voor de 'oudere jeugd' en volwassenen is er 'bamboestieken' (van bamboestokken en elastieken grote bouwwerken maken)

Verder werken mee: een imker met honing uit zijn eigen bijenstal, twee kegelclubs, watersportvereniging DWV, tennisvereniging TVD2002, Tafeltennisvereniging Drusus, het Naai-Atelier voor anderstaligen, 'ZoZijn' (locatie 'Het Plein'), de Wijkraad en Wijknieuws De Ooi.

Natuurlijk zullen de drankjes en lekkere hapjes niet ontbreken. Er zijn luxe koekjes van 'Hans Banket' en hapjes uit diverse culturen. Verder kunt u genieten van o.a. het optreden van een Molukse dansgroep.

Bij slecht weer is er in het gebouw voldoende ruimte beschikbaar.

Voor iedereen die muziek wil maken of een andere podiumact wil opvoeren is er het Open Podium. De aula van het gebouw wordt daarvoor speciaal uitgerust met een professionele lichten geluidsinstallatie. Dus schrijf je in!

Wilt u als vrijwilliger helpen of optreden op het open podium? Mail dan even naar wijkraaddeooi@gmail.com of bel 06-38851205


Tennis & Padelpark Doesburg geopend

Onder grote publieke belangstelling heeft burgemeester Loes van der Meijs het splinternieuwe tennis- en padelcomplex van Tennisvereniging Doesburg 2002 aan de Looiersweg geopend.

Met een ferme ruk aan het pakpapier onthulde de burgemeester het bord met het logo van de tennisvereniging. Zij liet weten dat het een grote dag was voor de tennisvereniging maar ook voor heel sportminnend Doesburg. En dat is zeker waar. De tennisbanen zijn van een uitzonderlijk goede kwaliteit, goed verlicht en volledig omheind. Naast het clubhuis zijn twee padelbanen in een kooi van deels glas en deels hekwerk. Het terrein ziet uit op 'de batterijen' en de toren van de Martinikerk.

Energieneutraal

De trotse voorzitter Henk Scholten maakte eerder in zijn openingsspeech duidelijk dat er heel wat water door de Oude IJssel was gevloeid alvorens de bouw van het sportcomplex werd gestart. In eerste instantie zou het voormalig clubhuis van SC Doesburg het nieuwe onderkomen worden voor TVD2002, maar men wilde eigenlijk liever dit gebouwtje slopen en nieuwbouw plegen. En terecht, zo blijkt. Er staat nu een prachtig nieuw clubhuis met een groot terras dat uitzicht biedt op de vier tennisbanen. Het clubhuis is gasvrij en volledig energieneutraal. De verlichting van de banen bestaat uit LED-lampen en de vele zonnepanelen op het dak hebben een zeer grote opbrengst.

Henk Scholten zei de toekomst voor de vereniging op deze nieuwe locatie zonnig in te zien, temeer daar er nu ook twee fraaie padelbanen op het complex aanwezig zijn.

Verder liet hij weten dat de tennisvereniging nu ook eigenaar van het sportcomplex is, wat natuurlijk een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Tenslotten nam hij de gelegenheid te baat om diverse leden en ereleden in het zonnetje te zetten.

Malletband

Er heerste een bijzonder gezellige sfeer, die mede tot stand kwam door het verrassend leuke optreden van de Malletband van de Voormalige Schutterij Doesburg, o.l.v. Eric Pasman. Zij speelden, met slechts trommels en xylofoons, vlotte en herkenbare melodieën.

Padel

Padel is een een mix van tennis en squash. Het wordt gespeeld op een kleine tennisbaan die omheind is met glazen wanden en gaas.

De bal kan via de wanden gepeeld worden en dat maakt het spel een stuk flitsender dan tennis. De padelbanen hebben de vereniging al veel extra leden opgeleverd en er wordt een nog grotere groei verwacht. De demonstratie van het padel trok veel bekijks.
Berry Wolsink stap uit de wijkraad 

Het trieste bericht bereikte ons dat Berry Wolsink zich om serieuze gezondheidsredenen terugtrekt als voorzitter en lid van de wijkraad De Ooi.

Dit is een gevoelige aderlating voor de wijkraad en de wijk op zich.

Het behoeft geen betoog dat de wijkraad buitengewoon belangrijk is voor De Ooi en wij doen hierbij dan ook een oproep aan alle wijkbewoners om u beschikbaar te stellen voor een functie in de wijkraad.

Meldt u aan via wijkraaddeooi@gmail.com

Voor meer informatie: wijknieuwsdeooi@gmail.com

De redactie van Wijknieuws De Ooi wenst Berry heel veel sterkte en een voorspoedig herstel. 


Belangrijke mededeling voor huiseigenaren

Ideeënbus voor wijkbewoners geopend

Basisschool De Horizon sluit haar deuren

Tot ieders verrassing is bekend gemaakt dat Basisschool De Horizon locatie Ooi na dit schooljaar haar deuren sluit. De reden is dat er steeds minder leerlingen op deze school ingeschreven worden en dat dit tot gevolg heeft dat de onderhoudskosten voor het gebouw niet meer op te brengen zou zijn. De sluiting van deze school is van belang voor de hele wijk want met minder onderwijsmogelijkheden wordt de wijk alleen maar onaantrekkelijker voor gezinnen om zich hier te huisvesten en wordt de kans groter dat de wijk verder vergrijst.

Ook politiek Doesburg was onaangenaam verrast. Vooral CDA-raadslid Wim Robbertsen, die zelf kinderen op deze school heeft, stelde diverse vragen aan het college. Onderwijswethouder Peter Bollen bleek echter al even verrast en bezorgd.

Met de sluiting van de school is er in de wijk geen openbare basisschool meer. De Anne Frank Montessorischool is een bijzondere school en deze zit al behoorlijk vol. De Horizon locatie Stad blijft overigens wel open

De Wijkraad heeft een gesprek met wethouder Bollen aangevraagd.

Lees ook het artikel in De Gelderlander

 

Basisschool De Horizon locatie Ooi. © theo kock persfotografie
Basisschool De Horizon locatie Ooi. © theo kock persfotografie

Uitslagen verkiezingen in De Ooi

     Statenverkiezingen Gelderland

Kiesgerechtigden   1.640

Opkomst   844 (51,5 %)

     Uitslag:

PvdA   117 ( 13,9 % )

Forum voor Democratie   113 ( 13,4 % )

DENK   112 ( 13,3 % )

SP   110 ( 13 % )

PVV   89 ( 10,5 % )

GroenLinks   73 ( 8,6 % )

CDA   59 ( 7 % )

VVD   45 ( 5,3 % )

50Plus   35 ( 4,1 % )

D66   33 ( 3,9 % )

Partij voor de Dieren   26 ( 3 % )

ChristenUnie   11 ( 1,3 % )

Lokale partijen   8 ( 0,9 % )

SGP   3 ( 0,4 % )

Jezus Leeft   2 ( 0,2 % )

Ongeldige stemmen   5 ( 0,6 % )

Blanco stembiljetten   3 ( 0,4 % )


     Waterschap Rijn en IJssel

Kiesgerechtigden   1.747

Opkomst   785 ( 44,9 %)

     Uitslag:

Water Natuurlijk   185 ( 23,6 % )

PvdA   173 ( 22 % )

CDA   140 ( 43,3 % )

50Plus   70 ( 8,9 % )

VVD   60 ( 7,6 % )

Vrienden van de Berkel     44 ( 5,6 % )

AWP   36 ( 4,6 % )

DKK   26 ( 3,3 % )

Ongeldige stemmen   7 ( 0,9 % )

Blanco stembiljetten   44 ( 5,6 % )


Bewonersavond 'Duurzame wijk de Ooi' goed bezocht 

Een kleine 100 mensen bezochten de bewonersavond over de verduurzaming en leefbaarheid van De Ooi. Er werd goed gediscussieerd met vertegenwoordigers van o.a. de gemeente, het waterschap en Woonservice IJsselland. Al met al was het een geslaagde bijeenkomst. 

Lees hier het verslag

Nieuwjaarsboodschap Wijkraad De Ooi 2019 

Beste wijkgenoten,

Om te beginnen wil ik iedereen namens de nieuwe wijkraad een heel mooi 2019 wensen.

Het wordt voor de wijkraad een spannend jaar. We beginnen nog maar net, maar barsten van de ambitie. Misschien kan die ambitie wel het best worden omschreven met '(weer) trots op De Ooi!'.

Toen onze wijk in de jaren '60 werd gebouwd, kwamen veel van de eerste bewoners uit een verpauperde en vervallen Binnenstad met veel onbewoonbaar verklaarde en dichtgetimmerde huizen. Deze mensen waren blij dat ze een spiksplinternieuwe woning konden krijgen op De Ooi. Ze waren trots op hun nieuwe wijk met veel ruimte en groen.

Dat kan weer als we dat samen willen en daar samen aan willen werken.

Zo'n 50 jaar later, op 18 december jl., vertelde wethouder Peter Bollen tijdens een kennismakingsgesprek dat de gemeente de wijkraad beschouwt als samenwerkingspartner voor verbeteringen in de wijk. Voor die verbeteringen wil de wijkraad zich inzetten. Dat kunnen we niet alleen. Daarom willen we veel investeren in goede relaties met o.a. de gemeente, woningcorporatie IJsselland en de politie.

Maar alles blijft 'droog zwemmen', als we niet vooral een uitstekend contact hebben met de bewoners van De Ooi. In persoonlijke gesprekken bij de kerstboom op het burg. Keiserplein en via Facebook hebben we al van veel bewoners suggesties voor verbeteringen gekregen. Daar zijn we blij mee, maar ik roep u op: ga daarmee door! Vertel ons wat er beter kan om te zorgen dat onze wijk een plek is waar we met plezier wonen in een gezonde en veilige omgeving; een wijk om trots op te zijn. Samen moet dat lukken.

De gemeente heeft besloten om De Ooi aan te wijzen als eerste Doesburgse wijk die 'van 't gas gaat'. Dat veroorzaakt onrust onder bewoners. Mensen maken zich zorgen over wat dat gaat betekenen en worden onzeker. Dat voelt bedreigend en gaat ten koste van woonplezier.

Daarom is een belangrijk voornemen van de wijkraad voor 2019 om te proberen die zorgen en onrust weg te nemen.

Vertel ons wat uw vragen en zorgen zijn. Daar gaan wij samen met u mee aan de slag.

Namens het bestuur van de wijkraad,

Berry Wolsink

Voor contact met de wijkraad: mail naar wijkraaddeooi@gmail.com of bel mij: 06 31 78 31 91 Stormschade en wateroverlast in De Ooi

Vrijdagavond 21 december moest de brandweer uitrukken om stormschade aan bomen aan de Koppelweg op te ruimen. Ook aan de Mr. Beckerslaan waaiden takken van de bomen waarvan één zelfs boven op een auto viel.

De gangpaden in de Bloemenbuurt liepen vol regenwater. Dit gebeurt volgens de bewoners steeds wanneer er een stevige bui valt. Op bijgevoegde foto's van Dennis Gijberts kunt u zien dat je niet naar Giethoorn of Venetië hoeft te reizen voor een gondelvaart.


Wijknieuwsdeooi.nl actief

Wijknieuws De Ooi heeft haar website overgezet naar de eigen domeinnaam 'wijknieuwsdeooi.nl'. Dit was nodig omdat al snel bleek dat de site zo vaak werd bezocht dat de bandbreedte te krap dreigde te worden.

Stap voor stap wordt de website verder verbeterd en uitgebreid. Dat deze veranderingen stukje bij beetje plaatsvinden komt omdat de redactie en publicatie van deze website slechts door één persoon wordt uitgevoerd! Ditzelfde geldt voor de Facebookpagina en de publicaties op Nextdoor.

Meldt u aan als redacteur! 


Burgemeester verrast De Ooi met bezoek 

De presentatie van de nieuwe wijkraad was een groot succes. Ondanks de kou was het gezellig en veel bewoners van De Ooi kwamen een praatje maken en maakten van de gelegenheid gebruik om de wijkraad te vertellen waar ze zich zorgen over maken. Van de wijkraad werd aandacht gevraagd voor o.a. te hard rijden in de wijk, achterstallig onderhoud aan trottoirs en achterpaden, een milieupleintje dat alleen met gevaar voor eigen leven te bereiken is, speelvoorzieningen en groen in de wijk. De komst van de burgemeester was een welkome verrassing. Dat gold ook voor de belangstelling van de politieke partijen; van bijna alle partijen kwam een vertegenwoordiger een kijkje nemen en kennis maken met de nieuwe wijkraad. Burgemeester Loes van de Meijs feliciteerde de nieuwe wijkraad in de wetenschap dat er de komende jaren veel op De Ooi en haar bewoners afkomt. Ze wenste de wijkraad veel succes. Ook nam ze het initiatief om samen met de voorzitter, Berry Wolsink, een bezoekje te brengen aan de eigenaar van kapsalon Ness aan het burgemeester Keiserplein. Samen deden ze een dringend beroep op eigenaar Neşet Çakmak om deel te nemen aan de wijkraad, zodat ook het geluid van het grote aantal bewoners met een Turkse achtergrond gehoord wordt én om er zijn zorgen en ideeën voor de jeugd in De Ooi in te brengen.


Een impressie van de geslaagde presentatie van de nieuwe wijkraadKerstboom op het Burgemeester Keiserplein

Leden van de wijkraad hebben zelf een boom gekapt (legaal natuurlijk) en geplaatst op het Burgemeester Keiserplein. Hiermee wordt een traditie in ere hersteld.


Ouder nieuws

Bomen gekapt aan de Koppelweg

Met donderend geraas kwamen maandagochtend de populieren aan de Koppelweg, naast de voormalige Stadswerf, naar beneden. Eerder werden er al elders in de wijk bomen gekapt. Op de plaats waar deze forse bomen verdwijnen zijn inmiddels weer jonge boompjes geplant. Voor de bewoners in de aangrenzende flat levert het een forse uitbreiding van het toch al fraaie uitzicht op, maar het blijft toch een triest gezicht om zulke machtige bomen te zien sneuvelen. 

Lees hier meer over het beleid van de gemeente betreffende het onderhoud van de bomen in De Ooi.

Barend Ubbinkweg weer open voor het verkeer

Bouw vistrap vordert gestaag