gtag('config', 'UA-131534168-1');

Enquête wel of niet begrazing door schapen in Doesburg

Deze enquête is gesloten. klik op de afbeelding voor de uitslag.

Voor berichten over dit onderwerp klikt u hier


Enquête locatie sporthal

De stemming voor deze enquête is gesloten

De winnaar is locatie 4 - Den Helder (naast het zwembad)


De sporthal aan de Beumerskamp zal worden gesloopt. Er wordt een nieuwe sporthal gebouwd en daarvoor zijn vier mogelijke locaties aangewezen: 

1. Beumerskamp (huidige locatie) - 2. Breedestraat (Beinum) - 3. Wemmersweerd (Beinum) - 4. Den Helder (naast zwembad)

De wijkraad heeft van de gemeente het verzoek gekregen hun voorkeur kenbaar te maken, vandaar dat wij u deze vier keuzemogelijkheden voorleggen.

U kunt meerdere keuzes invullen. Denk bij uw afweging bijv. aan de (toekomstige) betaalbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en zaken als overlast e.d.

In het tekstvlak kunt u eventueel op- en aanmerkingen plaatsen. 

Deze enquête is wederom anoniem, dus wij kunnen eventueel gestelde vragen niet beantwoorden. Wilt u toch een vraag stellen, klik dan hier.

Alleen voor de bewoners van De Ooi!

Naar blijkt stemmen er heel veel mensen uit Beinum mee in deze enquête. Het is (en was al) duidelijk dat zij liever geen sporthal in hun wijk wensen.

Omdat dit een onderzoek moet zijn naar de wensen van de wijkbewoners van De Ooi is er hieronder een extra deel aan de enquête toegevoegd, alleen voor de inwoners van De Ooi. (ook anoniem maar WEL met vermelding van de naam van de straat waarin u woont of uw postcode (huisnummer hoeft dus niet)

Hierin wordt u de keuze voorgelegd of u wel of niet een sporthal naast het zwembad wilt.

U kunt uw keuze natuurlijk ook weer nader toelichten.

Ter verduidelijking: de optie voor een sporthal in het Looierspark (oude voetbalveld) is geen optie. Dit staat het bestemmingsplan niet toe (hier wordt t.z.t. een park gerealiseerd).

Redactie Wijknieuws De Ooi


MILIEUPLEINTJE

De stemming voor deze enquete is gesloten

De winnaar is ontwerp 5


2e ronde enquête milieupleintje

Nu al is duidelijk dat er een tweede ronde in de enquête plaats zal moeten vinden omdat de ontwerpen 1 en 5 met ruime afstand aan kop gaan, maar het onderlinge verschil is erg klein. Ook bij de mensen die twee voorkeuren hebben ingevuld was de combinatie 1 en 5 het meest voorkomend.

De ontwerpen 3, 4 en 6 volgen op grote afstand en ontwerp 2 is ver daaronder de hekkesluiter.

Vandaar dat u in de gelegenheid gesteld wordt een definitieve keuze te maken uit de ontwerpen 1 en 5. Hiervoor heeft u de tijd tot vrijdagochtend 17 januari 10.00 uur.

De uitslag wordt diezelfde vrijdagmiddag bekend gemaakt.


Ontwerp 1


Ontwerp 5


Oude bericht enquête milieupleintje

De gemeente wil de containers bij het Burgemeester Keiserplein laten versieren door Rosalie de Graaf, van Roos Art. Zo wordt het een beetje mooier en nodigt dus minder uit om het afval naast te containers te zetten.

Er zijn een aantal ontwerpen gemaakt, en de wijkraad vraagt de wijkbewoners aan te geven naar welk ontwerp hun voorkeur uitgaat. 

U vindt de ontwerpen en het keuzeformulier hieronder (klik om te vergroten) 

U kunt maximaal 2 voorkeuren aankruisen. 

Vrijdag 17 januari wordt de definitieve keuze bepaald.


Ontwerp 1


Ontwerp 2


Ontwerp 3


Ontwerp 4


Ontwerp 5


Ontwerp 6


Dank voor uw medewerking. 

De uitlag wordt vrijdag 17 januari bekendgemaakt.