gtag('config', 'UA-131534168-1');

De Ooi gasvrij

Wijkpraat De Ooi gasvrij - 9 en 11 maart 2021


Startgebied warmtenet

Klik op de afbeelding om te vergroten


Nieuwsbrieven aardgasvrij De Ooi - klik op de afbeeldingen om te vergrotenGemeentepagina's Allooi - klik op de afbeeldingen om te vergroten

Hier alle gemeentepagina's tot nu toe


Warmtewinning uit oppervlaktewater. Welke gevolgen heeft dat voor de ecologie?

Nederland moet van het gas af en in Doesburg is de wijk 'De Ooi' aan gewezen om als eerste aangepakt te worden. Voor het verwarmen van de woningen lijkt een warmtenet, waarbij warmte wordt gebruikt van het water van de Oude IJssel, de voorkeur te genieten. Afgekort heet het systeem TEO (thermische energie uit oppervlaktewater). Het is een beproefd systeem, maar wat zijn de gevolgen voor de rivier?

Hierover wordt op het moment druk gedebatteerd. Het is duidelijk dat er diverse deskundigen (op zijn minst) sceptisch zijn, maar er zijn ook een aantal misverstanden gerezen. U vindt hier diverse rapporten van deskundigen (of links naar de betreffende website), verklaringen van de warmteregisseurs in dienst van de gemeente en meningen en ideeën van wijkbewoners.

Een van de misverstanden bestaat uit het idee dat het water uit de oude IJssel wordt opgeslagen in de bodem. Praktijk is echter dat dit water wordt gebruikt om diepe grondwaterlagen te verwarmen om direct daarna zo'n 6 graden koeler teruggepompt te worden in de rivier.  Een ander misverstand is dat er massaal vis opgezogen zou worden wat deze dieren uiteraard niet overleven. Dit is echter gebaseerd op incidenten uit het verleden, waar nu (volgens de warmteregisseurs) veel betere en betrouwbaardere oplossingen gevonden zijn. Ook het schoonmaken van de leidingen met chemicaliën die slecht zijn voor de natuur is iets wat zeker niet zal gebeuren (de warmteregisseurs: "Waarom zou iemand dat doen")

Vorm uw eigen mening aan de hand van de bijgevoegde stukken:

Allereerst 'aan het woord': prof.dr.ir. PFM (Piet) Verdonschot, Hoogleraar Wageningen Universiteit en leider Kennisgroep Zoetwatersystemen. Meer weten over hem? Klik hier

Dan een rapportage van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) Gezien de lengte van dit document (17 pagina's) hierbij een link.

Vervolgens een rapport namens de gemeente Doesburg en een verslag van de warmteregisseurs van het kennismakingsgesprek met Wijkraad De Ooi

En tenslotte het artikel over dit onderwerp in Allooi editie sept.'21 en een pleidooi voor alternatieve plannen van lozing van het 'koud' water in de Oude IJssel.26-10-'20  -  Circa 4 miljoen subsidie voor 'De Ooi' aardgasvrij  Klik hier


Gemeentepagina ALLOOI september 2020


Gemeentepagina ALLOOI juni 2020


Verslag van de bewonersavond van 4 maart 2020 in 'De Horizon'

Een foto-impressie

Overzicht van de 'expositie'


Rapport onderzoek warmtenet via oppervlaktewater voor De Ooi 

Verzorgd door het bedrijf 'If Technologie'